က်ေတာ့္အိမ္ေလးမွ ႀကိဳဆုိပါတယ္ ... 

က်ေနာ့ရဲ႕ အရင္ဘေလာ့ခ္ေလးေတြ

ပ်က္ပ်က္သြားတဲ့အတြက္

ျပန္လည္အသက္သြင္း တင္ဆက္သြားမဲ့ ...

က်ေတာ္ ဒီဘေလာ့ခ္ေလးကို ျပန္လည္စတင္ေရးသားပါေတာ့မယ္ ...

အရင့္အရင္ ဘေလာ့ခ္ေလးေတြ ေရးလုိက္ အဖ်က္ခံရလုိက္နဲ႔

ဒီတစ္ခါေတာ့ ၿမဲလိမ့္မယ္ ထင္ရပါတယ္

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ...

က်ေတာ့္အိမ္ေလးကို လာလည္ၾကအံုးေနာ္ ...

                                                            ေဇဦးေမာင္

Make a Free Website with Yola.